Anke Suijkerbuijk

Anke Suijkerbuijk heeft de researchmaster Educational Sciences: Learning in Interaction gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar bachelor pedagogische wetenschappen daarvoor, heeft zij een half jaar gestudeerd in Ierland. Hier volgde zij cursussen psychologie en criminologie.

Tijdens haar master heeft Anke gewerkt aan een onderzoek naar beelddenken bij leerlingen van groep 6 en 7. Haar masterthesis ging over visueel-ruimtelijk leren bij kinderen met dyslexie. Sinds 2018 werkt Anke bij Oberon aan verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken en projecten. Anke werkt veel aan thema’s als passend onderwijs, de aansluiting onderwijs-zorg en voorschoolse educatie. Zij is door Teachstone opgeleid tot CLASS Toddler en Pre-K observator. De CLASS - Classroom Assessment Scoring System - is een gestandaardiseerd observatie-instrument om de emotionele en educatieve proceskwaliteit in voor- en vroegschoolse voorzieningen te meten. 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven