Leraren en onderzoekers schrijven elkaar brieven over het Veranderend Beroepsbeeld

In de Expeditie Lerarenagenda onderzoekt het Expeditieteam (onder leiding van Ditte Lockhorst, Oberon) toekomstig leraarschap en adaptief vermogen. Dit doet het team via allerlei manieren van dataverzameling. In de Expeditie worden deze vormen bouwstenen genoemd.

Met de bouwsteen ‘Creative Commons’ verzamelt het Expeditieteam op creatieve manieren informatie. In de eerste fase van de Expeditie heeft deze bouwsteen de vorm van een narratief onderzoek gekregen: Beroepsbrieven.

Ga naar Beroepsbrieven.

Narratief onderzoek is een methode waarin een vorm van geschreven of gesproken verhaal centraal staat. In de uitwisseling van brieven tussen onderzoekers en leraren gaat het om de beleving van leraren. Welke intuïties (bege)leiden leraren, wat voelen ze voor en bij bepaalde ontwikkelingen en hoe verhoudt hun persoonlijke zelf zich tot hun professionele zelf? De onderzoeksvragen waarop de bouwsteen zich met name richt zijn: (1) Hoe ziet adaptief vermogen eruit? (2) Wat zijn percepties van, en ervaringen met, adaptief vermogen?

Twaalf leraren uit het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaarberoepsonderwijs schreven in de zomer van 2021 brieven met een team van vijf Expeditieleden. Door het schrijven van een verhaal kiezen de leraren en onderzoekers in Beroepsbrieven om te denken mét elkaar in plaats van over elkaar. Onderwerp van de brieven was het Veranderend Beroepsbeeld.

Tijdens de briefwisseling maakten de onderzoekers notities Wat valt op? Wat voelen leraren tijdens adaptief vermogen? Wanneer voelen leraren zich ‘toekomstbestendig’ en hoe uiten ze dat? De  notities en de brieven zijn geïnterpreteerd aan de hand van de narratieve methode. Narratieve elementen zijn bijvoorbeeld een plot, hoofdpersoon, bijrollen, een conflict, begin, midden en einde.

In ‘Beroepsbrieven’ lees je twaalf fictieve verhalen van leraren die tot stand zijn gekomen aan de hand van dit proces. Elk verhaal nodigt uit om je eigen ervaringen tegen af te zetten. Met deze verhalen nodigen we andere leraren uit ook hun verhaal te doen. Dat kan hier.

“De geheime kamer’ is een metanarratief dat de 12 narratieven uit Beroepsbrieven verbindt. Het kan gelezen worden als een metafoor voor een toekomstige werkelijkheid waarin de interpretaties van de brieven door onderzoekers creatief en expressief in verhalende elementen zijn uitvergroot.

Ga naar ‘De geheime kamer

Downloads:

Meer over de Expeditie Lerarenagenda kunt vinden op de website https://expeditielerarenagenda.nl/

De onderzoeksrapportage van de eerste fase van het Expeditie onderzoek is te vinden op: https://expeditielerarenagenda.nl/product/vertrek-vanuit-het-basiskamp/

Gerelateerde items: https://www.oberon.eu/subthema/expeditie-lerarenagenda/

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven