Evaluatie wet SLOA 2014 -2020

Voor het ministerie van OCW heeft Oberon in het najaar van 2020 een evaluatie van de Wet SLOA over de periode 2014 tot en met 2020 uitgevoerd. 

De wet SLOA ziet toe op de wettelijke taken op het terrein van leerplanontwikkeling en de centrale toetsing daarvan, zoals die worden uitgevoerd door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en Stichting Cito. De evaluatie bestond uit een documentanalyse en interviews en is in het najaar van 2020 uitgevoerd aan de hand van onderzoeksvragen binnen drie gebieden sturing, doeltreffendheid en doelmatigheid. Het rapport eindigt met een aantal specifieke aandachtspunten voor het wettelijk kader. Het rapport vindt u hieronder, de reactie van de minister staat hier.

 

Eindrapport

 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven