Effectieve lokale bestuurlijke samenwerking in het onderwijsdomein

Op lokaal niveau werken gemeenten, onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en vele andere partners samen aan urgente en belangrijke thema’s– denk aan gelijke kansen, leesbevordering, het lerarentekort, integratie, de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, nieuwkomers of armoede. Maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen vragen om een aanpak die individuele organisaties overstijgt. De praktijk leert dat de samenwerking niet overal en altijd loopt zoals de betrokken partijen zouden willen. Hoe komt dat? En hoe kan die samenwerking worden verbeterd? Met andere woorden: Wat maakt een bestuurlijke samenwerking tussen verschillende partijen op het vlak van onderwijs effectief?

Deze vraag staat centraal tijdens een webinar die Oberon en de Universiteit Utrecht op 17 februari 2021 van 10 tot 11 organiseren. Tijdens deze webinar delen wij de wetenschappelijke inzichten in effectief bestuurlijk samenwerken en toetsen wij deze aan de praktijk van de Lokaal Educatieve Agenda, een instrument om bestuurlijke samenwerking in het onderwijsdomein vorm te geven.

Programma

Tijdens de sessie zullen twee sprekers u meenemen in wat lokale bestuurlijke samenwerking effectief maakt. Scott Douglas, assistent professor Public Management aan de Universiteit Utrecht, beschrijft vanuit de wetenschap welke factoren bijdragen aan effectieve bestuurlijke samenwerking op lokaal niveau. Marjolein Winter, beleidsadviseur van de gemeente ’s-Hertogenbosch, belicht dit vervolgens vanuit haar ervaringen bij drie (middel)grote gemeenten. In haar bijdrage gaat zij in op hoe zij factoren in de praktijk terugziet in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en welke factoren bijdragen aan effectieve samenwerking in de LEA.

Aanmelden

Dit webinar is vooral bedoeld voor gemeenteambtenaren onderwijs die LEA in hun takenpakket hebben. Voor aanmeldingen voor het kosteloze webinar of bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anne Ketelaar van Oberon (aketelaar@oberon.eu). Voorafgaand aan de webinar ontvangt u tijdig een link en meer informatie over de sprekers. Er is beperkt ruimte beschikbaar. Indien nodig hanteren wij een wachtlijst en/of bieden we een tweede webinar aan met dezelfde inhoud.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven