IKC en Brede school

De samenwerking tussen kinderopvang en scholen blijft in ontwikkeling; samenwerking is ook steeds vaker de standaard. En steeds vaker wordt ook de samenwerking met (jeugd)zorgpartners gezocht.

Dit bleek uit het onderzoek ‘Samenwerking in Beeld 2’ uit 2019.  Deze samenwerkende partners zijn in toenemende mate gehuisvest onder 1 dak en profileren zich als IKC. Maar deze huisvesting lijkt nog lang niet altijd geschikt om goed samen te kunnen werken.

Maar...

 • Hoe geef je deze samenwerking vorm?
 • Welke partners betrek je?
 • Wat is je gezamenlijke missie/visie?
 • Wat zijn je doelen en uitgangspunten?
 • Wat is je aanbod?
 • Welke bestuurlijke en organisatorische vraagstukken zijn er?
 • Hoe ga je om met de verschillende geldstromen?
 • Hoe ga je om met het eigendom, beheer en de exploitatie van het gebouw?

Allemaal vragen waar Oberon u bij kan helpen. We werken hiervoor regelmatig samen met Team Sygma.

Wat biedt Oberon?

 • Onderzoek en advies, zowel landelijk als lokaal
 • Procesbegeleiding op locatie
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling of aanpassing van schoolgebouwen om IKC te huisvesten
 • Uitwerken of herijken van afspraken over beheer en exploitatie
 • Vertalen van afspraken over beheer en exploitatie naar overeenkomsten en eigendomsconstruct.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 10
Oberon Profielfoto 01
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven