Wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen? Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, Elion en Team Sygma een quickscan uitgevoerd naar de kwaliteit van de schoolgebouwen in het funderend onderwijs.  

We hebben naar vier aspecten gekeken: duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en adaptiviteit van het gebouw. Met name op het gebied van duurzaamheid is nog een wereld te winnen: slechts 2% van de Nederlandse schoolgebouwen is energieneutraal.  

Meer informatie

Oberon Profielfoto 03.2
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven