Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het po

Sinds twee jaar krijgen alle scholen voor primair onderwijs extra geld om werkdruk aan te pakken.

Dit is afgesproken in het werkdrukakkoord dat het kabinet met de PO-Raad en sociale partners in het voorjaar van 2018 heeft afgesloten. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij de werkdrukmiddelen besteden, denk bijvoorbeeld aan de inzet van gymleerkrachten, onderwijsassistenten, ICT en eventmanagers.

Oberon onderzoekt in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen. In september en oktober 2020 vindt de laatste meting plaats. We vragen het (ondersteunend) personeel op 650 scholen een enquête in te vullen. Tevens zullen we 30 scholen (cases) bezoeken om met verschillende betrokkenen over de inzet van de extra middelen in gesprek te gaan.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven