Monitor Samenwerkingsverbanden 2016 - De voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren

Eind 2016 heeft ruim 80% van de directeuren van de samenwerkingsverbanden po en vo deelgenomen aan onderzoek over verschillende thema’s waar zij binnen hun samenwerkingsverband zicht op hebben.

De voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren

Over het geheel bezien zijn de directeuren zelf redelijk tevreden over de gezette stappen en de tot nu toe bereikte resultaten. In gesprekken benadrukken zij wel dat de invoering van passend onderwijs een proces is dat nog niet voltooid is. Het rapport is ook te vinden op de website evaluatieprogrammapassendonderwijs.nl

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven