Leerlingenvervoer in Nederland, nameting 2017

Met de Monitor Leerlingenvervoer is in de periode van 2012 tot en met 2017 gevolgd hoe het gebruik van het leerlingenvervoer zich heeft ontwikkeld. De monitor is uitgevoerd door Oberon en Sardes, in opdracht van het ministerie van OCW.

Er zijn drie metingen uitgevoerd, in 2013, 2015 en 2017. Van de laatste meting presenteren we in deze rapportage de bevindingen.

De monitor geeft zicht op:

  • het aantal leerlingen dat gebruik maakt van vervoersvoorziening;
  • de uitgaven aan leerlingenvervoer;
  • verschillen tussen onderwijssectoren;
  • redenen voor vervoer (handicap, levensbeschouwelijke grondslag, stagevervoer);
  • verschillende typen leerlingenvervoer.

Doel van de Monitor Leerlingenvervoer is om zicht te krijgen op ontwikkelingen in gemeentelijk beleid na de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014. Deze informatie is onder meer van waarde voor de besluitvorming over de toekomst van het leerlingenvervoer

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven