Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte

Dit rapport doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs.

 Hoe ervaren deze ouders het proces van schoolkeuze en welke factoren spelen een rol? Om antwoord op deze vragen te geven, zijn gesprekken gevoerd met ouders en vertegenwoordigers van organisaties waar zij terecht kunnen. Het rapport is ook te vinden op de website evaluatieprogrammapassendonderwijs.nl

Meer informatie

Pauline Van Eck
Sanne Weijers
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven