Doorstroom kleuters

In opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad heeft Oberon samen met ITS en het Kohnstamm Instituut een brochure ontwikkeld over Doorstroom van Kleuters.

De brochure is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders en schoolbesturen te informeren over een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 en hen te inspireren met goede voorbeelden. In de brochure wordt achtereenvolgens ingegaan op: onderzoek over kleuterbouwverlenging, de rol van de inspectie, een handreiking bij de overgang tussen groep 2 en 3 en voorbeelden uit de praktijk als alternatief voor kleuterbouwverlenging. 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven