Opdrachtgevers

Oberon werkt voor opdrachtgevers uit diverse sectoren. Zowel gemeenten, schoolbesturen als de rijksoverheid (Ministerie van OCW, SZW en de Inspectie van het Onderwijs) schakelen Oberon in voor onderzoek en advies. Ook werken wij voor landelijke koepelorganisaties, zoals PO-Raad, VO-raad en VNG.

  • Gemeenten
  • Schoolbesturen en scholen
  • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
  • Rijksoverheid
  • Koepelorganisaties
Ministerieocw
Gemeentedenhaag
Mboraad
Inspectieonderwijs
Poraad
Gemeenteamsterdam
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven