In gesprek met Michael Buynsters; hij neemt afscheid van Oberon

Michael Buynsters is coördinator van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg, die in 2020 werd opgericht. Aanvankelijk vervulde hij die functie in combinatie met zijn werk bij Oberon, maar deze zomer neemt hij afscheid van Oberon en zal hij zijn werktijd volledig aan de jonge mantelzorg gaan wijden.

Je hebt een drukke tijd achter de rug. Vertel!  

Ja, dat klopt. Begin juni organiseren we ieder jaar de Week van de Jonge Mantelzorger. We maakten daarvoor een website met filmpjes, posters, foto’s en geschreven portretten van mantelzorgers, onder het motto ‘Niet te missen’. Dat campagnemateriaal is wel door tweehonderd gemeenten aangevraagd en via social media enorm goed verspreid. Het thema jonge mantelzorg krijgt trouwens ook steeds meer politieke aandacht. De jonge mantelzorger stond bij de laatste Kamerverkiezingen in meerdere partijprogramma’s en er worden ook regelmatig Kamervragen over gesteld.”

Wat versta je eigenlijk precies onder jonge mantelzorgers?

“Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot 25 jaar die opgroeien met iemand in hun directe omgeving die zorg en steun nodig heeft. Zelf ben ik opgegroeid met een zusje met een verstandelijke beperking. Maar het kan bijvoorbeeld ook een ouder met een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid zijn. Deze jongeren vinden de omstandigheden waarin ze opgroeien vaak normaal en ervaren het ook niet altijd als een belasting. Maar jonge mantelzorgers dragen vaak meer last op hun schouders dan leeftijdgenoten, of komen zorg en aandacht voor zichzelf tekort. Dan is het goed als leraren, huisartsen of andere professionals zich bewust zijn van hun zorgsituatie en de mogelijkheden kennen om hen te ondersteunen. Daar zet onze Strategische Alliantie zich voor in.”

Kun je je Oberon-ervaring goed gebruiken in je nieuwe functie?

“Jazeker. Bij Oberon heb ik heel gevarieerde kennis van het onderwijsveld opgedaan. Dat komt van pas, want de Strategische Alliantie wil graag nauwer samenwerken met het onderwijs, waar de jonge mantelzorgers te vinden zijn. Verder zet onze Alliantie zich in om de jonge mantelzorg ingebed te krijgen in het landelijke en in het lokale beleid. Ook daarmee heb ik de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Mede dankzij Oberon ben ik goed voorbereid op mijn taken als landelijk coördinator.”  

🌐 www.StrategischeAlliantieJongeMantelzorg.nl LinkedIn Instagram

Tekst: Marleen Kieft 

Foto: Krijn van Noordwijk | VWS Deel Je Zorg campagne 2020

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven