In gesprek met Michiel van der Grinten over de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Rotterdam

Op steeds meer plekken in Nederland zoeken scholen en zorgpartners toenadering tot elkaar om samen kinderen te kunnen helpen die extra hulp nodig hebben. Oberon is nauw betrokken bij de vernieuwende ONZE-aanpak op zeven zorgintensieve basisscholen in Rotterdam.

Michiel van der Grinten vertelt wat er zo bijzonder aan deze aanpak is

Wat houdt de ONZE-aanpak* in?

“In Rotterdam hebben veel scholen te maken met leerlingen die het thuis niet makkelijk hebben. Wie de serie Klassen heeft gezien, kan zich daar iets bij voorstellen. Denk aan Anyssa, het tienjarige meisje dat haar oma na een operatie uit het ziekenhuis komt halen en de instructies over oma’s pillen meekrijgt. Leerkrachten doen hun uiterste best om leerlingen zoals Anyssa op school aandacht en veiligheid te geven, maar ze kunnen dat niet alleen: er zitten nog minstens 25 andere kinderen in hun klas. Deze scholen hebben hun zorgpartners dus echt nodig. Het lastige is dat onderwijs en zorg in Nederland in twee aparte stelsels zijn ondergebracht en gescheiden werelden vormen.
In Rotterdam hebben we samen met het samenwerkingsverband PPO en zeven scholen in de zwaarste buurten van de stad een aanpak uitgedacht om leerlingen extra zorg te kunnen bieden vanuit school. De essentie van de aanpak is dat basisscholen hun team versterken met twee onderwijszorgassistenten en een gedragswetenschapper. Zij zijn structureel op school aanwezig en maken echt deel uit van het team.” 

Wat maakt dat je zo enthousiast bent voor deze aanpak?

“Ik richt me bij Oberon al heel lang met name op de randen van het onderwijs. De betekenis van onderwijs voor de samenleving, daar gaat het me om en die is bij deze aanpak heel goed zichtbaar. Maar het allerbelangrijkste is dat de scholen laaiend enthousiast zijn. Ik kreeg laatst een e-mail van een IB’er op een van deze scholen, waarin ze beschrijft dat leerlingen door de aandacht en de begeleiding van de onderwijszorgassistenten meer zelfvertrouwen krijgen en succeservaringen opdoen. Het werkt ook voor de ouders heel drempelverlagend dat ze op school van hun kind kunnen praten met een zorgmedewerker.”

Het klinkt heel mooi, maar is deze aanpak niet heel erg duur?

“Als je het goed doet, hoeft het niet meer te kosten dan de gangbare werkwijze. Allereerst is het een aanpak die echt bedoeld is voor zorgintensieve scholen, waar veel kinderen lijden onder allerlei problematieken. De individuele zorgtrajecten voor deze leerlingen kunnen vervangen worden door de collectieve ONZE-aanpak. Op school kunnen de zorgmedewerkers er bovendien eerder bij zijn dan voorheen, waardoor ze lichtere vormen van ondersteuning kunnen bieden. Daarmee kan het schoolteam kinderen dagelijks meer rust en veiligheid bieden en kan escalatie in veel gevallen voorkomen worden. Ik denk dat deze aanpak – in allerlei varianten – echt dé weg is voor een succesvolle verbinding tussen onderwijs en zorg.”

 * ONZE staat voor onderwijs en zorg expertise.

 

Tekst: Marleen Kieft

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven