Basiscursus onderwijsbeleid 6 november 2023

De cursus onderwijsbeleid geeft je als gemeenteambtenaar meer inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente in het brede onderwijsdomein. Het gaat bijvoorbeeld over de rol en taken van de gemeente bij voortijdig schoolverlaters en thuiszitters, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting, en bij voorschoolse educatie en volwassen educatie.

De cursus beantwoordt vragen als:
- Welke wettelijke onderwijstaken hebben wij als gemeente?
- Wat zijn nieuw landelijke en lokale ontwikkelingen op onderwijsgebied?
- Wat is onze gezamenlijke agenda (onderwijs-zorg-jeugd, LEA, REA) voor de komende jaren?
- Hoe komen wij tot goede afspraken met schoolbesturen en overige betrokken partijen?
- Hoe positioneren wij ons als gemeente? Waar hebben wij een sturende rol, en wanneer een meer volgende rol?

Na het volgen van de basiscursus heb je een goed beeld van de (actuele) ontwikkelingen in het sociale domein rond onderwijsbeleid en beschik je over de benodigde kennis om je rol als ambtenaar goed te kunnen vervullen.

Kosten en tijdsinvestering

De cursus vindt plaats op 6 november 2023 en duurt van 10.00 tot ongeveer 16.00 in Utrecht (kantoor Oberon). Voorafgaand sturen wij je een beperkte hoeveelheid leeswerk. Tijdens de cursus zelf werk je aan opdrachten. 

De kosten bedragen € 599 per persoon.

De eerstvolgende cursus in 2024 vindt plaats op 29 januari, van 10.00 tot ongeveer 16.00 in Utrecht. 

Aanmelden of meer informatie?

Aanmelden voor de cursus op 6 november 2023 kan bij Anne Ketelaar (aketelaar@oberon.eu). U kunt ook bij Anne terecht voor meer informatie over de cursus of andere scholingsmogelijkheden bij Oberon.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven