Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van met name onderwijs. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, VNG enzovoort. 

Oberon heeft een brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en we verenigen deze werelden met elkaar in ons onderzoek en advies. Hierbij zien wij goed en betekenisvol onderzoek als de basis van ons advies. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord daarbij is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in en bieden u passend onderzoek en advies waar u verder mee komt.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 •  

  Samenwerking in beeld

  Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.
  Lees meer >
 •  

  Oberon onderzoekt regelluwe scholen

  Het project ‘Regelluwe scholen’ is een experiment. Het Ministerie van OCW wil dan ook graag goed zicht houden op de innovaties waar de scholen mee komen en op het verloop en de opbrengsten van de innovaties.
  Lees meer >
 •  

  Urgentiebeleving leerlingendaling

  In mei 2015 hebben we in opdracht van OCW onderzoek gedaan naar de urgentiebeleving van leerlingendaling bij schoolbesturen primair onderwijs en gemeenten.
  Lees meer >
 
 
 •  

  Innovatiekracht in het onderwijs

  Op 4 november jl. is de tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda naar de...
  Lees meer >
 •  

  Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

  Uit het meest recente Onderwijsverslag van de inspectie blijkt dat veel...
  Lees meer >
 •  

  Projectevaluatie Boris brengt je bij een baan

  Kwetsbare jongeren en de overstap naar een baan Jongeren uit het...
  Lees meer >
 •  

  Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015

  De VO-raad heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de...
  Lees meer >
 •  

  Op weg naar nieuw beleid lwoo

  In deze brochure leest u meer over de wijze waarop samenwerkingsverbanden vo...
  Lees meer >