Raad van Advies

Oberon heeft  een Raad van Advies die onafhankelijk, kritisch, gevraagd en ongevraagd,  advies uitbrengt aan de directie. Deze adviezen gaan over het functioneren van de organisatie, zoals de bedrijfsvoering,  de managementstrategie en het beleid van de organisatie. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Jos Beishuizen (voorzitter)
  • Joost Waals RA
  • Drs. Corine Dijkstra 
  • Joop Groos