Sjerp van der Ploeg

Onderzoeker-adviseur

Sjerp van der Ploeg is na zijn promotie-onderzoek naar de groei van onderwijsdeelname in Nederland al meer dan 20 actief als (senior)onderzoeker en projectleider in het publieke domein. Daarbinnen heeft hij voornamelijk gewerkt aan thema’s in het onderwijsveld zoals stelsel, sturing, organisatie, arbeidsmarkt, examens en toetsen, ketenprocessen, schoolkosten, macrodoelmatigheid, financiële doorrekeningen e.d.

Hij is methodologisch en statistisch goed onderlegd en hij heeft ervaring met zowel cijfermatig als meer kwalitatief onderzoek (vaak in combinatie), monitoring- en evaluatieonderzoek, het gebruik van bestaande gegevenssets (registers, administraties, documentatie) voor onderzoeksdoeleinden, het ontwikkelen van indicatoren, onderzoeksdesign, en dergelijke.

Sjerp van der Ploeg

Expertise

Contactinformatie

Sjerp werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

030-2324222
Mail Sjerp
< Terug naar overzicht