Miriam Walraven over passend onderwijs: mislukt of niet?

September 2018

‘Passend onderwijs is mislukt’ verkondigden kranten en nieuwssites luidkeels in het afgelopen voorjaar. Minister Slob reageerde en schreef “Passend onderwijs is in mijn ogen zeker niet mislukt” in een brief aan de Tweede Kamer. We vroegen Miriam Walraven, onze expert op het gebied van Passend onderwijs, wat zij ervan vindt.

Is passend onderwijs nu mislukt of niet?
“Passend onderwijs als term is niet goed gelukt. Mensen in het onderwijsveld, maar ook daarbuiten, hebben er allerlei negatieve associaties bij. Ze denken aan bezuinigingen, protesterende leraren in de Amsterdamse Arena en een vernieuwing die van bovenaf wordt doorgeduwd. Terwijl uit onze onderzoeken blijkt dat het in veel regio’s goed gaat met passend onderwijs. Vooral zorgcoördinatoren en intern begeleiders zijn vaak positief. Zij voelen zich nu niet meer in hun eentje verantwoordelijk voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar ervaren dat het een opdracht voor de hele school is geworden. Ook is er steeds meer maatwerk mogelijk.”

En wat vinden de ouders ervan?
“Ook voor ouders is de term ‘passend onderwijs’ niet zo gelukkig gekozen. Het roept een heel hoog verwachtingspatroon op door het woord ‘passend’. Sommige ouders denken dat ze er recht op hebben dat het onderwijs passend wordt gemaakt voor hun kind. Maar in de praktijk worden de mogelijkheden natuurlijk begrensd door wat er haalbaar is binnen het Nederlandse onderwijssysteem: door budget, door tijd en door ruimte.”

Stel dat je de minister mocht adviseren over andere term in plaats van passend onderwijs? Wat zou je dan voorstellen?
“Ik denk dat de term passend onderwijs langzamerhand vanzelf wel gaat verdwijnen. Ik zou het ook goed vinden als de ondersteuning voor leerlingen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken niet als iets aparts of speciaals wordt gezien. Dat hoort gewoon bij onderwijs. Alle leerlingen moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en wat daarvoor nodig is, dat doe je. Zonder allerlei verschillende financieringsstromen of tijdelijke geldpotjes.”

Voor meer informatie: www.evaluatiepassendonderwijs.nl en https://www.oberon.eu/onze-expertise/passend-onderwijs/