In gesprek met...

Iedere maand komt op onze website een van onze onderzoekers-adviseurs aan het woord over een actueel onderwerp waar Oberon bij betrokken is!