Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Wij zetten onze brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap graag voor u in. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw vragen en wensen hechten wij groot belang aan persoonlijk contact en een goede afstemming. Tijdens een gesprek verkennen we samen uw vraag. We bekijken samen binnen welke beleidsmatige, praktische en financiële kaders wij u het beste kunnen ondersteunen. Of dit nou is met behulp van onderzoek, advies, implementatieondersteuning, detachering, opleiding of een combinatie van deze activiteiten. Wij bieden u een passend aanbod waar u verder mee komt.

ISO
Oberon staat voor kwaliteit en om die kwaliteit te borgen zijn wij ISO-gecertificeerd. 

 

 

VBO
Oberon is lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek.  VBO-leden werken volgens de wetenschappelijke standaarden, zijn ISO-gecertificeerd en zorgen voor doorlopende professionalisering van de onderzoekers. Zij werken tegen marktconforme tarieven. 

 

Privacyverklaring 
Bij Oberon vinden we het belangrijk om de privacy te beschermen van onze contactpersonen, bezoekers van de Oberon-websites en van deelnemers aan onze onderzoeken. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 

Oberon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen 

  • Voor onderzoek;  

  • Voor het bijhouden van de contactpersonenbestanden; 

  • Voor de website oberon.eu 

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. Oberon voert een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring gaan we nader in op de verschillende doelen.