Rijksoverheid

Wij werken veel voor:

  • het Ministerie van OCW
  • het Ministerie van SZW
  • de Inspectie van het Onderwijs
  • de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (programma Duurzaam door)
  • de NRO
  • de Onderwijsraad
  • Kennisnet.