Voor wie werken wij?

Oberon werkt voor opdrachtgevers uit diverse sectoren. Zowel gemeenten, schoolbesturen als de rijksoverheid (Ministerie van OCW, SZW en de Inspectie van het Onderwijs) schakelen Oberon in voor onderzoek en advies. Ook werken wij voor landelijke koepelorganisaties, zoals PO-Raad, VO-raad en VNG.

Meer informatie over onze opdrachtgevers vindt u hier: