Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden, 2019-2020

Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden, 2019-2020

 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft voor de periode van 2019 – 2023 subsidie beschikbaar gesteld om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. Oberon monitort samen met de Universiteit Utrecht en het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie inzetten voor activiteiten. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2023 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende bronnen. Naast het monitoronderzoek vindt er ook een afzonderlijk verdiepend onderzoek plaats naar de impact en werkzame mechanismen van de activiteiten in het kader van de subsidie, het image-onderzoek genaamd.

 

Eindrapport Monitor Regionale Aanpak Lerarentekort

Als onderdeel van de aanpak van het lerarentekort heeft het ministerie van OCW in 2019 de ‘subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’ (RAL) ingericht en Oberon bracht samen met het Kohnstamm instituut de regionale aanpakken in beeld in een eindrapport.

Lees meer >

Nieuwe resultaten uit effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Sinds 20 mei 2020 zijn er nieuwe resultaten van het onderzoek beschikbaar.

Lees meer >