Eindrapport Monitor Regionale Aanpak Lerarentekort

Eindrapport Monitor Regionale Aanpak Lerarentekort

Als onderdeel van de aanpak van het lerarentekort heeft het ministerie van OCW in 2019 de ‘subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’ (RAL) ingericht en worden de vier grote steden (G4) vanaf dat jaar door middel van een Decentralisatie Uitkering (DU) via het Gemeentefonds ondersteund en gestimuleerd bij de aanpak van de tekorten. In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm instituut de regionale aanpakken in beeld in een eindrapport rond 4 thema’s: samenwerking en organisatie, inhoud van plannen en activiteiten, proces en resultaten.

 

Effectieve lokale bestuurlijke samenwerking in het onderwijsdomein

Wat maakt een bestuurlijke samenwerking tussen verschillende partijen op het vlak van onderwijs effectief?

Deze vraag staat centraal tijdens een webinar die Oberon en de Universiteit Utrecht op 17 februari 2021 van 10 tot 11 organiseren.

Lees meer >

Nieuwe resultaten uit effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Sinds 20 mei 2020 zijn er nieuwe resultaten van het onderzoek beschikbaar.

Lees meer >