Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs

Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs. Oberon is onderdeel van het onderzoeksconsortium dat de evaluatie de afgelopen jaren uitvoerde onder regie van het NRO. Op 27 mei is het eindrapport overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers.

 

Bekijk op de website van Evaluatie Passen Onderwijs het eindrapport en animaties met de belangrijkste resultaten of lees de beknopte samenvatting. 

 

Expeditie Lerarenagenda van start.

Ditte Lockhorst (Oberon), de expeditieleider, is samen met nog zes andere onderzoekers in april 2020 met subsidie van NRO op expeditie gegaan met het project Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

Lees meer >

Nieuwe resultaten uit effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Sinds 20 mei 2020 zijn er nieuwe resultaten van het onderzoek beschikbaar.

Lees meer >