Online lees- en lesmateriaal

Online lees- en lesmateriaal

Gratis leesmateriaal
De volgende link is leuk voor je eigen kinderen/kleinkinderen of om aan leerkrachten en ouders door te geven in het kader van leesplezier en leespromotie. De boeken zijn 3 weken gratis beschikbaar en al vanaf 0 jaar: De Voorleeshoek 
Kinderboeken kun je ook gratis downloaden op de websites van Gratis Boeken Downloaden & Gratis Kinderboek

Klokhuis
Ook de NRT afleveringen van Klokhuis zijn online beschikbaar: https://www.hetklokhuis.nl/ 

Eureka YouTube instructiefilmpjes

  • Rekenen basisonderwijs: YouTube-overzicht Rekenen | RekenTrapperS
  • Spelling basisonderwijs: YouTube-overzicht Taal | Als Spelling een Kwelling Is
  • Frans werkwoorden vervoegen: YouTube-overzicht Frans

Een instructiefilm legt uit en doet voor. Je vindt via de linken hoe je met die filmpjes kan werken en leren. Ook bruikbaar om stappenplannen en instructies te automatiseren en daarin te oefenen: Eureka YouTube instructiefilmpjes 

Snappet
Er zijn scholen die Snappet voor thuisonderwijs inzetten. Leraren kunnen hierin zien wat kinderen thuis doen en feedback geven. Voor meer info: Snappet, het adaptieve onderwijsplatform 

Uitgeverijen 
Uitgeverijen als Zwijsen en Delubas bieden concreet oefenmateriaal aan. Zo kunnen leerlingen met het oefenmateriaal thuis doorgaan met Veilig Leren Lezen KIM en Estafette 3. Zwijsen is ook druk bezig om voor taal en rekenen lessen klaar te zetten. Voor meer info:

Zwijsen
Voor Veilig leren lezen biedt Zwijsen gratis complete thuislessen aan, inclusief filmpjes waarin een leerkracht lesinstructie geeft en PDF’s van de bijbehorende materialen.

  • Alle basislessen van kern 7 t/m kern 10 staan online.
  • Alle ankerverhalen van kern 7 t/m 10 staan online bij de 1e lesdag van elke kern.

Pennenstreken 2

  • Groep 3: Alle basislessen van kern 7 t/m kern 9 staan online met kort instructiefilmpje en bijbehorend schrijfboek, zowel in verbonden als in blokschrift.
  • Groep 4: Alle basislessen vanaf les 28 tot en met les 50 komen vanaf 25 maart live te staan met kort instructiefilmpje en bijbehorend schrijfboek, zowel in verbonden als in blokschrift.

Zwijse biedt voor Estafette gratis complete thuislessen aan, inclusief filmpjes waarin een leerkracht lesinstructie geeft en PDF’s van de bijbehorende materialen. Het zijn lessen EST3 maar deze zijn zowel voor EST2 als voor EST3 gebruikers prima in te zetten. Voor groep 4-5-6 staan de eerste drie lesweken online. Voor groep 7 en 8 staat de eerste lesweek online.

Spelling in beeld – Taal in beeld
De digiboeken van Spelling in beeld staan nu open voor thuisgebruik. Scholen kunnen de digiboeken inzetten ter vervanging van het papieren werkboek. Ook zijn hier de digitale uitlegkaarten en instructiefilmpjes te vinden.
Als extra oefenmateriaal voor Taal en Spelling kunnen scholen gratis gebruik maken van het digitale programma Werkuur. Dit programma bevat extra taken die aansluiten bij Taal in beeld en Spelling in beeld. Het gaat om extra werk waarin leerlingen dus niet verder gaan in de leerlijn.

Ook voor de allerkleinsten zijn door Zwijsen leuke thuis-activiteiten online gezet van Uk & Puk en Woezel & Pip.

Verder: Estafette editie 3
Reminder: webinar Estafette bovenbouw op 15 april
Op woensdag 15 april vindt het Estafette webinar plaats. In de bovenbouw ligt de nadruk op begrijpend lezen en studerend lezen. Ze lopen praktisch een les door: hoe geef je de les met de nieuwe methode in groep 7 en 8. Meer informatie en gratis aanmelden kan op de website van Zwijsen

Malmberg heeft per methode en per groep lesmateriaal klaargezet voor o.a. rekenen, taal, aanvankelijk lezen en voortgezet lezen: Malmberg afstandsonderwijs po & Malmberg inspiratie afstandsonderwijs.

Van In heeft verschillende methoden opengezet: https://www.vanin.be/nl  & https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/  

Basis- en middelbare scholen kunnen nu via Muiswerk Flexi en Numo een gratis licentie aanvragen, waarmee ze leerlingen toegang tot een online leeromgeving kunnen bieden tot het eind van het schooljaar. Voor de niveaus van groep 1 tot en met 8 gaat het om de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, Frans, Spaans en binnenkort ook Duits. Muiswerk Flexi biedt veel lesmateriaal, formatieve toetsjes, effectieve instructies en feedback aan: Gratis licentie voor online leeromgeving po en vo 

Uitgeverij Meulenhoff maakt het mogelijk dat leerkrachten in het primair onderwijs mogelijkheden hebben om op afstand les te geven. Al het lesmateriaal is via Basispoort toegankelijk. Ook is het materiaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo toegankelijk en zijn er tijdelijk gratis licenties beschikbaar. Voor meer info: https://www.thiememeulenhoff.nl/ondersteunen-lesgeven-op-afstand-corona 

Noordhoff biedt oplossingen per onderwijstype: https://www.noordhoff.nl/nieuws/-/details/noordhoff-en-het-coronavirus 

Thuisleren in Vlaanderen met digitale leerplatformen
De educatieve uitgeverijen van GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) dragen hun steentje bij om in deze onvoorspelbare tijden zo veel mogelijk lesmateriaal zo goed mogelijk beschikbaar te stellen voor een zo breed mogelijk publiek. Op die manier kunnen leerlingen blijven leren en oefenen. Voor meer info: https://www.boek.be/nieuws/thuisleren-met-digitale-leerplatformen 

De VRT brengt een extra programma-aanbod voor onderwijs en ouderen door impact coronavirus: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/vrt-brengt-extra-programma-aanbod-voor-onderwijs-en-ouderen-door/ 

Diataal
Ook Diataal stelt teksten en oefenmateriaal gratis beschikbaar voor alle thuisschool-ouders! Tekstenlab is een digitale tekstenbank vol met interessante thema’s, teksten én werkbladen op verschillende niveaus van uitgeverij Diataal. Eigenlijk bedoeld voor leerkrachten en docenten van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Maar ook heel geschikt voor thuisschool-ouders. Hiermee kun je werken aan de leesvaardigheid van kinderen op verschillende niveaus. De teksten zijn informatief en bevatten verschillende onderwerpen. Laat het kind zelf kiezen over welk thema ze willen lezen, dat vergroot de leesmotivatie! De bijbehorende werk- en antwoordbladen zijn gratis te printen. Op de website van Diataal zijn de gegevens te vinden om in te loggen in Tekstenlab.

Uitgeverij Deviant
Al haar online lesmateriaal is tot het einde van dit schooljaar kosteloos beschikbaar voor alle docenten van Nederland.

Lexima
Op de site van Lexima staat nu ook informatie over Flits! Tutorlezen en thuiswerken. Ouders kunnen zonder kosten het programma gebruiken en scholen kunnen zonder kosten tot 1 mei gebruik maken van een proeflicentie. Voor meer info:

Nieuwsbegrip
Met Nieuwsbegrip probeert de CED ook iets voor thuis te doen. Alle abonnees mogen zonder meerkosten gebruik maken van Nieuwsbegrip Goud, waarbij de leerlingen ook de basisles digitaal kunnen lezen en verwerken. Ook heeft Nieuwsbegrip speciaal filmpjes laten maken voor beheerders en leerkrachten die nu voor het eerst met Nieuwsbegrip Goud gaan werken.
Voor scholen die niet werken met Nieuwsbegrip kunnen twee maanden een gratis proeflicentie krijgen.

Schoolsupport
Documentatiecentrum Online (DCOnline.nl), waar de reeksen Kijkdoos, Mini, Junior, Informatie en Uitgelicht digitaal ontsloten worden en waar bovendien informatieverwerken en onderzoekend leren gefaciliteerd worden. 

Topiatrainer
Ook Topiatrainer staat open. Hierbij gaat het om oefenprogramma op het gebied van breuken, geldrekenen, woordenschat, spelling.

Voor meer info: Educatieve uitgevers zetten hun materiaal vrij online

Bovenstaande informatie is verkregen met dank aan dr. Kees Vernooy (lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs, schoolverbeteringsdeskundige, Expertisebureau Effectief Onderwijs).

 

 

 

 

Effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Resultaten na één jaar onderzoek zijn hier te lezen.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >