Effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Resultaten na één jaar onderzoek zijn weergegeven in een infographic. Deze resultaten laten het volgende zien:

- Voor leraren is het het meest belangrijk dat zij ervaren dat zij individueel en als team en school groeien door het werken met leerKRACHT, voor de mate waarin zij het leerKRACHT-programma uitvoeren, hoe enthousiast ze zijn over het leerKRACHT-programma en of ze een lerende cultuur ervaren.

- Inzoomend op de derde effecttrede: na één jaar tijd is de schoolcultuur significant positief gestegen:

  • Dit is gemeten met een cultuurvragenlijst die meet of er een lerende cultuur in de school aanwezig is, ingevuld door leraren van 118 po, vo en mbo scholen één jaar werkend met leerKRACHT.
  • Meer details: Op basis van effectgroottes zagen wij dat twee cultuurschalen het sterkst stijgen over tijd, met d waarden van .8 en .5. Lees dit als: leraren maken meer gebruik van toetsgegevens voor het verbeteren van hun lespraktijk en werken meer samen aan hun lespraktijk.

Er is dit jaar nog geen onderzoeksrapport.

Het onderzoek naar het leerKRACHT-programma via social media volgen? Ga naar onze collega Angela’s blogTwitter en/of LinkedIn.

 

Inspectie passend onderwijs

Passend onderwijs is een van de onderwerpen die aan bod komen in De Staat van het onderwijs 2019, het jaarlijkse overzicht van de Inspectie van het Onderwijs over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >