Samenwerking in Beeld 2019

Samenwerking in Beeld 2019

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra. Daarmee komt de stand van het land in beeld, inclusief trends, ervaren meerwaarde, mogelijke belemmeringen en toekomstplannen.

In de factsheet treft u een samenvatting van de bevindingen aan. Het onderzoeksrapport bevat een volledig overzicht van alle onderzoeksdata. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel van der Grinten via mvdgrinten@oberon.eu of 0626524066.

Lees ook het artikel ‘Basisschool en kinderdagverblijf vaker onder één dak om meer uit kind te halen op de website van het AD waarin dit onderzoek ter sprake komt. 

 

Inspectie passend onderwijs

Passend onderwijs is een van de onderwerpen die aan bod komen in De Staat van het onderwijs 2019, het jaarlijkse overzicht van de Inspectie van het Onderwijs over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >