10-14 Onderwijs

10-14 Onderwijs

De belangstelling voor 10-14 onderwijs neemt snel toe. Het doel is een soepele overgang tussen primair en voortgezet onderwijs tot stand te brengen. Niet voor alle kinderen is namelijk al rond hun twaalfde verjaardag duidelijk waar hun capaciteiten en belangstelling liggen. Op het 10-14 onderwijs krijgen leerlingen maatwerkonderwijs dat hun talentontwikkeling van leerlingen optimaal ondersteunt.

Vanaf het schooljaar 2017/18 volgt Oberon de ontwikkelingen op zes initiatieven met monitor-onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW. De rapportage over het eerste monitorjaar geeft een beeld van de implementatie van het 10-14 onderwijs. Duidelijk wordt dat de initiatieven niet alleen werken aan het optimaliseren van de schoolloopbaan, maar ook aan onderwijskundige vernieuwingen.

Er wordt onder meer gewerkt aan vakoverstijgend werken, gepersonaliseerd leren, persoonlijke begeleiding, persoonsvorming en sociale competenties. De komende jaren wordt de groep 10-14 initiatieven uitgebreid. Oberon blijft de ontwikkelingen monitoren tot en met 2020.

 

Oproep VO-school

Gezocht: VO-school voor deelname aan een driejarig door NRO gefinancierd project gericht op hoe docenten gegevens over gebruik door leerlingen van digitale oefenprogramma’s inzetten bij maatgerichte instructie en feedback in de klas.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >