Oproep VO-school

Oproep VO-school

Gezocht: VO-school voor deelname aan een driejarig door NRO gefinancierd project gericht op hoe docenten gegevens over gebruik door leerlingen van digitale oefenprogramma’s inzetten bij maatgerichte instructie en feedback in de klas. In het project wordt gekeken hoe docenten benodigde competenties kunnen ontwikkelen en welke ondersteuning zij daarbij kunnen gebruiken.

Het project wordt uitgevoerd door een Consortium van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon en vier vo-scholen. Wij zoeken nog 1 vo-school die lid wil worden van dit consortium en wil meedoen aan het onderzoek. Een deel van de subsidie is beschikbaar voor deelname.

Werkt u op een vo-school waar digitale oefenprogramma’s door docenten worden ingezet? En willen u en uw collega’s ook weten hoe ze gegevens over leerling voortgang uit die programma’s kunnen halen en inzetten om het onderwijs meer gepersonaliseerd te maken?
Dank is dit misschien uw kans! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ditte Lockhorst: DLockhorst@oberon.eu
Anouschka van Leeuwen: a.vanleeuwen@uu.nl

 

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Lees hier het interview met Michiel van de Grinten over de resultaten uit het landelijke onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO. Recent verscheen een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

Lees meer >