Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO(Amsterdam, Tilburg, Utrecht) en VO (Noord Nederland en OMO. Dit flankerend onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een evaluatieonderzoek. Onlangs verscheen de tweede tussenrapportage van de evaluatie van de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO en de eerste rapportage van de werkplaatsen VO (klik hier).

De resultaten laten zien dat in het eerste jaar van de werkplaatsen veel tijd is besteed aan de organisatie van de werkplaatsen. Hierdoor zijn de inhoudelijke opbrengsten nog beperkt. In het tweede jaar verschuift de aandacht van organisatie naar netwerk en borging van de structuur, en naar de uitvoer van het onderzoek. Het al dan niet hebben van een inhoudelijk thema binnen de werkplaats lijkt bepalend voor de mate van schoolontwikkeling, professionalisering en kennistransfer. Belangrijke aandachtspunten zijn de ontwikkeling die plaats vindt aan de kant van de instellingen voor Hoger Onderwijs die deelnemen aan de werkplaats en de kennistransfer.

Recent verscheen ook een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

 

Oproep VO-school

Gezocht: VO-school voor deelname aan een driejarig door NRO gefinancierd project gericht op hoe docenten gegevens over gebruik door leerlingen van digitale oefenprogramma’s inzetten bij maatgerichte instructie en feedback in de klas. In het project wordt gekeken hoe docenten benodigde competenties kunnen ontwikkelen en welke ondersteuning zij daarbij kunnen gebruiken.

Lees meer >

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Lees hier het interview met Michiel van de Grinten over de resultaten uit het landelijke onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >