Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO(Amsterdam, Tilburg, Utrecht) en VO (Noord Nederland en OMO. Dit flankerend onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een evaluatieonderzoek. Onlangs verscheen de tweede tussenrapportage van de evaluatie van de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO en de eerste rapportage van de werkplaatsen VO (klik hier).

De resultaten laten zien dat in het eerste jaar van de werkplaatsen veel tijd is besteed aan de organisatie van de werkplaatsen. Hierdoor zijn de inhoudelijke opbrengsten nog beperkt. In het tweede jaar verschuift de aandacht van organisatie naar netwerk en borging van de structuur, en naar de uitvoer van het onderzoek. Het al dan niet hebben van een inhoudelijk thema binnen de werkplaats lijkt bepalend voor de mate van schoolontwikkeling, professionalisering en kennistransfer. Belangrijke aandachtspunten zijn de ontwikkeling die plaats vindt aan de kant van de instellingen voor Hoger Onderwijs die deelnemen aan de werkplaats en de kennistransfer.

Recent verscheen ook een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

 

Vervolgonderzoek Canon van Nederland

Deel uw mening over de cultuurhistorische Canon van Nederland en maak kans op een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Lees meer >

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.

Lees meer >