Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren. Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voerde dit jaar de inventarisatie uit met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De uitkomsten van dit onderzoek leest u in het eindrapport, de factsheet en de bijlagen.

De publicaties vindt u ook op de websites van de Rijksoverheid en Evaluatie Passend Onderwijs.

 

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.

Lees meer >

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Oberon onderzoekt de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Evaluatie lespakket 1001 nacht

Oberon evalueert de effectiviteit van lesmateriaal rondom de sprookjes uit 1001 nacht.

Lees meer >