Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Lees hier het interview met Michiel van de Grinten over de resultaten uit het landelijke onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit onderzoek is in 2018 uitgevoerd door Oberon, Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen, als onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs. De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op onze website.

 

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO. Recent verscheen een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

Lees meer >