Vervolgonderzoek Canon van Nederland

Vervolgonderzoek Canon van Nederland

Deel uw mening over de cultuurhistorische Canon van Nederland en maak kans op een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

In 2006-2007 werd de cultuurhistorische Canon van Nederland geïntroduceerd. Deze Canon telt 50 vensters: belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien. Inmiddels is de Canon opgenomen in (geschiedenis)methodes en in de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Nu, ruim tien jaar na de introductie van de Canon, willen de stichting entoen.nu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap graag weten hoe de Canon in het onderwijs gebruikt en gewaardeerd wordt. Daarom nodigen wij u uit een korte digitale vragenlijst in te vullen.
 
→ Klik hier voor de vragenlijst voor het primair onderwijs.
 

→ Klik hier voor de vragenlijst voor het voortgezet onderwijs.

Wie kunnen deelnemen aan dit onderzoek?
Iedere betrokkene die in het primair en voortgezet onderwijs op de hoogte is van het gebruik van de cultuurhistorische Canon van Nederland op hun school.

Win een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum.
Als u de vragenlijst invult, maakt u kans op een bezoek inclusief vervoer met uw klas aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar u onder andere de interactieve tentoonstelling over de Canon van Nederland kunt bekijken.
 
Het invullen duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. Alle ingevulde gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in alleen dit onderzoek. Heeft u vragen over de vragenlijst, neem dan contact op met Michael Buynsters (mbuynsters@oberon.eu).
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
 
Hubert Slings (Directeur stichting entoen.nu)
Marleen Kieft (Projectleider Canononderzoek, Oberon)
 

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO. Recent verscheen een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

Lees meer >

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.

Lees meer >