Doorbraak

Doorbraak

Oberon heeft in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Leiden onderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen op welke wijze gepersonaliseerd leren met ict in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vormgegeven en of deze ontwerpen verschillen in effecten op cognitieve leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren van leerlingen.

Aan het onderzoek hebben 65 vo-scholen en 9 praktijksituaties met 94 po-scholen deelgenomen. Behalve dat opvattingen van leraren over onderwijs, leren op maat en ict in kaart zijn gebracht, is in 35 vo-scholen en 9 praktijksituaties schoolspecifiek onderzoek uitgevoerd naar interventies waarin gepersonaliseerd leren met ict centraal stond. Vervolgens is een totaal analyse uitgevoerd over alle schoolrapporten waarbij de interventies zijn geclusterd in vier typen: 1) leren en lesgeven met ict (met focus op schoolvisie), 2) lesgeven op maat met ict (met focus op leraar), 3) leren op maat met ict (met focus op leerling) en 4) leren door oefenen met ict (met focus op technologie). Op basis van een multiple-case design is per type interventie en over alle interventies heen de relatie tussen interventiekenmerken en gevonden opbrengsten bestudeerd.

Het onderzoek heeft 34 conclusies en 18 implicaties voor praktijk, onderzoek en beleid opgeleverd. Deze zijn allemaal te lezen in het onderzoekrapport. Een managementsamenvatting van het rapport vindt u hier.

Verder is in dit onderzoeksproject binnen Leerling2020 een toolkit "Zelf onderzoek doen op je school" ontwikkeld. Deze bevat onderzoeksinstrumenten waarmee je als docent zelf onderzoek kunt doen naar een vernieuwing die je in de les of op school hebt doorgevoerd.

Voor meer info: Ditte Lockhorst

 

Licht op schaduwonderwijs

Aanvullende onderwijsondersteuning, zoals bijvoorbeeld bijles of examentraining. Ongeveer 12% van de vo-leerlingen maakt gebruik van betaalde bijles. Wat zegt dit over de kansengelijkheid in het onderwijs?

Lees meer >

Uitnodiging Werksessie: Leermiddelen van de toekomst

Wil jij meedenken over hoe leermiddelen er in de toekomst uit moeten zien om er als leerkracht optimaal mee aan de slag te kunnen? Dat kan! Hierbij nodigen we je uit om in een interactieve werksessie te schetsen hoe jouw ideale leermiddelen op het gebied van vinden, variƫren, volgen of verantwoorden eruitzien.

Lees meer >

Evaluatie lespakket 1001 nacht

Oberon evalueert de effectiviteit van lesmateriaal rondom de sprookjes uit 1001 nacht.

Lees meer >