Licht op schaduwonderwijs

Licht op schaduwonderwijs

In het kader van gelijke kansen in het onderwijs kan het zogenoemde schaduwonderwijs een factor zijn die ongelijkheid vergroot. Met schaduwonderwijs bedoelen we door ouders bekostigde begeleiding en ondersteuning aan leerlingen, als aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod. Oberon en SEO onderzochten in opdracht van het ministerie van OCW de aard, omvang van deelname en motieven van ouders.

Er is veel aanbod in het schaduwonderwijs, van bijles tot examentraining en van gratis ondersteuning (vaak georganiseerd door school) tot dure trainingen. Ongeveer 12% van de vo- leerlingen in schooljaar 2016-2017 maakte gebruik van door ouders betaalde bijles, 8% van huiswerkbegeleiding en 4% van examentraining. Er is weinig verschil tussen leerlingen met hoger opgeleide of minder hoog opgeleide ouders in totale deelname aan de ondersteuningsvormen. Kinderen met hoger opgeleide ouders volgen vaker een betaalde variant, terwijl kinderen met lager opgeleide ouders vaker aan een onbetaalde variant deelnemen. Redenen voor aanvullend onderwijs voor de leerling zijn divers, afhankelijk ook van het soort aanvullende begeleiding of ondersteuning.

Het volledige rapport en de Kamerbrief van de minister zijn hier te raadplegen.

 

Doorbraak

Landelijk onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ict
Het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon is nu beschikbaar

Lees meer >

Uitnodiging Werksessie: Leermiddelen van de toekomst

Wil jij meedenken over hoe leermiddelen er in de toekomst uit moeten zien om er als leerkracht optimaal mee aan de slag te kunnen? Dat kan! Hierbij nodigen we je uit om in een interactieve werksessie te schetsen hoe jouw ideale leermiddelen op het gebied van vinden, variƫren, volgen of verantwoorden eruitzien.

Lees meer >

Evaluatie lespakket 1001 nacht

Oberon evalueert de effectiviteit van lesmateriaal rondom de sprookjes uit 1001 nacht.

Lees meer >