Evaluatie lespakket 1001 nacht

Evaluatie lespakket 1001 nacht

De Canadese tekenfilmmaatschappij Big Bad Boo heeft een lespakket met tekenfilms ontwikkeld rondom de sprookjes uit 1001 nacht. De lessen zijn gebaseerd op de universele rechten van de mens en worden wereldwijd uitgerold, onder meer in vluchtelingenkampen in Pakistan en Jordanië. Oberon verzorgt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de monitoring en evaluatie van een Nederlandse pilot in het schooljaar 2017/2018. We onderzoeken of de tekenfilms en de lessen eromheen, ook effectief ingezet kunnen worden op Nederlandse basisscholen om zo meer begrip en empathie te kweken tussen kinderen met verschillende achtergronden en kenmerken.

Het lesmateriaal van 1001 nacht is op 15 november extra in schijnwerpers gezet door Minister-President Mark Rutte. Hij bezocht een les in groep 5 van basisschool De Kameleon in Den Haag.

Kijk voor meer informatie op de Engelstalige websites van Big Bad Boo Studios en 1001 Nights.

 

 

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.

Lees meer >

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Oberon onderzoekt de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

Lees meer >