Evaluatie lespakket 1001 nacht

Evaluatie lespakket 1001 nacht

De Canadese tekenfilmmaatschappij Big Bad Boo heeft een lespakket met tekenfilms ontwikkeld rondom de sprookjes uit 1001 nacht. De lessen zijn gebaseerd op de universele rechten van de mens en worden wereldwijd uitgerold, onder meer in vluchtelingenkampen in Pakistan en Jordanië. Oberon verzorgt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de monitoring en evaluatie van een Nederlandse pilot in het schooljaar 2017/2018. We onderzoeken of de tekenfilms en de lessen eromheen, ook effectief ingezet kunnen worden op Nederlandse basisscholen om zo meer begrip en empathie te kweken tussen kinderen met verschillende achtergronden en kenmerken.

Het lesmateriaal van 1001 nacht is op 15 november extra in schijnwerpers gezet door Minister-President Mark Rutte. Hij bezocht een les in groep 5 van basisschool De Kameleon in Den Haag.

Kijk voor meer informatie op de Engelstalige websites van Big Bad Boo Studios en 1001 Nights.

 

 

Ouders over kindcentra 2017

Hoe denken ouders over kindcentra? Wat verwachten ouders er van als ze er voor het eerst mee kennismaken? Met welke motieven kiezen ouders voor een kindcentrum? Welke meerwaarde zien ouders als zij (en hun kinderen) er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan?

Lees meer >

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Oberon schreef mee aan een handreiking met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor gemeenten, regio’s en scholen.

Lees meer >

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (Amsterdam, Tilburg, Utrecht), in opdracht van NRO.

Lees meer >