Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Oberon schreef mee aan een handreiking met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor gemeenten, regio’s en scholen. Deze handreiking is in opdracht van het ministerie van SZW, team Aanpak Jeugdwerkloosheid met gemeenten samen opgesteld.

De handreiking bestaat uit 3 onderdelen. De voorbereiding van jongeren op werk in het onderwijs staat centraal in het eerste deel. De overgang van leren naar werken komt aan bod in het tweede onderdeel. Onderdeel 3 staat in het teken van het werken. In de handreiking worden praktische oplossingen geboden voor knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

 

Evaluatie lespakket 1001 nacht

Oberon evalueert de effectiviteit van lesmateriaal rondom de sprookjes uit 1001 nacht.

Lees meer >

Ouders over kindcentra 2017

Hoe denken ouders over kindcentra? Wat verwachten ouders er van als ze er voor het eerst mee kennismaken? Met welke motieven kiezen ouders voor een kindcentrum? Welke meerwaarde zien ouders als zij (en hun kinderen) er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan?

Lees meer >

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (Amsterdam, Tilburg, Utrecht), in opdracht van NRO.

Lees meer >