In gesprek met...Anne Luc van der Vegt

In gesprek met...Anne Luc van der Vegt

Minder regeldruk voor excellente scholen: een gedurfd  experiment

Op menige school is de grote regeldruk in het onderwijs een veelbesproken onderwerp in de koffiepauze of tijdens vergaderingen. Staatssecretaris Dekker maakte het daarom mogelijk dat scholen onder bepaalde voorwaarden van regels en wetten af mogen wijken. “Een gedurfd experiment” zegt Anne Luc van der Vegt, die namens Oberon het verloop van dit experiment volgt.

Hoe groot is de nieuwe verworven vrijheid van de scholen nu eigenlijk werkelijk?

“Het leuke is dat scholen echt de vrije hand hebben gekregen. Meestal is het bij dit soort experimenten zo dat OCW bepaalt van welke wet of regel afgeweken mag worden, maar nu mogen scholen zelf bepalen van welke regels binnen de onderwijswetgeving ze het meeste last hebben. OCW staat in principe open voor het loslaten van alle wetten en regels waar zij zelf over gaan. Dat zet echt wel het een en ander in gang.”

Wat doen de scholen zoal met hun nieuw verworven vrijheden?

“Scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om niet meer elke vier jaar verplicht een schoolplan op papier te zetten. Dat is vaak toch een soort papieren tijger die in een la verdwijnt. Ze kiezen liever voor een creatieve vorm, zoals een whiteboard in de lerarenkamer waar de plannen op staan geschreven. Of neem de basisschool die onderwijs en zorg intensief wil combineren, zodat kinderen onder schooltijd therapie kunnen volgen. In het voortgezet onderwijs kiezen enkele scholen voor het loslaten van het verplichte centrale eindexamen bij de moderne vreemde talen. Want wat voegt het CSE nog toe voor een leerling die  een Cambridge-certificaat heeft gehaald?”

Vind je het terecht dat alleen excellente scholen mee mogen doen?

“Het is best een gedurfd experiment, dus ik begrijp wel dat OCW in eerste instantie kiest voor een selecte groep scholen. Van excellente scholen mag je verwachten dat ze ambitieus en professioneel zijn. En uit onderzoek weten we dat professionaliteit een voorwaarde is om het loslaten van regels succesvol te laten zijn.”

 Wat merken de leerlingen van de regelluwe scholen van dit experiment? Hebben zij er ook wat aan?

“Op de ene school meer dan op de andere. Neem de school in Goes die een vak-havo is begonnen, voor intelligente leerlingen die affiniteit met techniek hebben. Zij zouden anders pas op het hbo aan hun trekken komen. Een aantal scholen wil flexibeler omgaan met de profielen; leerlingen op die scholen kunnen straks eindexamen Chinees doen of een gymnasiumdiploma halen zonder wiskunde. Die leerlingen merken er dus zeker wat van. Maar de vraag is natuurlijk of ze er straks op de universiteit geen last van hebben dat ze geen wiskunde hebben gehad. Dat  gaan we de komende jaren onderzoeken.”

Voor meer informatie zie: www.regelluwescholen.nl

 

 

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (Amsterdam, Tilburg, Utrecht), in opdracht van NRO.

Lees meer >

Kwaliteit VVE sterk verbeterd in de G37

VVE-locaties in de 37 grootste gemeenten (G37) scoren goed op bijna alle aspecten van de Onderwijsinspectie.

Lees meer >