Uitgelicht

.

 

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO. Recent verscheen een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

Lees meer >

Vervolgonderzoek Canon van Nederland

Deel uw mening over de cultuurhistorische Canon van Nederland en maak kans op een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Lees meer >

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

Lees meer >