Uitgelicht

.

 

Medezeggenschap in beweging

Oberon onderzocht de stand van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers.

Lees meer >

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.

Lees meer >

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Oberon onderzoekt de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

Lees meer >