Monitor subsidieregeling (hoog)begaafdheid 2019-2020, eerste meting

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft voor de periode van 2019–2024 subsidie beschikbaar gesteld om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten.

Oberon monitort samen met de Universiteit Utrecht en het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie inzetten voor activiteiten. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2024 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende bronnen. Naast het monitoronderzoek vindt er ook een afzonderlijk verdiepend onderzoek plaats naar de impact en werkzame mechanismen van de activiteiten in het kader van de subsidie, het image-onderzoek genaamd.

 

Uitkomsten monitor 2019-2022, eerste meting

De uitkomsten van de eerste meting van de monitor over schooljaar 2019-2020 gaan binnenkort naar de Tweede Kamer, en zijn daarnaast door het NRO gepubliceerd. Hiernaast is het rapport te vinden, evenals een factsheet met de belangrijkste uitkomsten. In de eerste meting is zijn de subsidieplannen van samenwerkingsverbanden geanalyseerd en is er een vragenlijst onder samenwerkingsverbanden uitgezet. Het doel was om zicht te krijgen om het type activiteiten voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio en om een (start)momentopname te krijgen van mate waarin er een passend en dekkend aanbod, samenwerking, kennis(deling) in het kader van (hoog)begaafdheid plaats vindt.

 

Kennisdelingsbijeenkomst met samenwerkingsverbanden

In het kader van de monitor (hoog)begaafdheid vond op 3 december 2020 een online kennisdelingsbijeenkomst plaats. Hierbij werden de monitoruitkomsten van meting 2019-2020 gepresenteerd en was er ruimte om ervaringen te delen in subgroepjes. De animo om mee te doen was hoog: 128 deelnemers afkomstig van onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen deden mee aan de bijeenkomst. Het naslagwerk van de bijeenkomst is hiernaast te vinden. In dit document is een beschrijving van de deelnemers, de presentatie van de monitoruitkomsten en verslagen van de subgroepjes te vinden.

 

Uitkomsten toekomstige metingen

Inmiddels heeft de monitor twee vervolgmetingen gehad in 2020-2021 (tweede meting) en 2021-2022 (derde meting). Er volgen ook nog twee metingen in 2022-2023 en 2023-2024. In 2022-2023 worden naast samenwerkingsverbanden ook weer scholen bevraagd.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon Profielfoto 27.2
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven