Monitor medezeggenschap in het hoger onderwijs

Op 5 november 2020 is het rapport van de vierde meting van de medezeggenschapsmonitor bekend gemaakt! Op de Dag van de Medezeggenschap gaf Oberon een presentatie en werd het rapport overhandigd aan minister Van Engelshoven.

Oberon heeft de vierde meting (net als de derde meting twee jaar geleden) uitgevoerd in opdracht van een stuurgroep geleid door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in samenwerking met LSVb, LOF, SOM, LOVUM, de VH, VMH en de VSNU. Met de monitor medezeggenschap doen we elke twee jaar onderzoek onder studenten en personeel op het hbo en wo in een medezeggenschapsorgaan. Hiernaast zijn de rapporten van de meest recente meting in 2020 en de vorige meting in 2018 te vinden.

Vogelvlucht over de uitkomsten in 2020

Dit jaar zagen we een stabilisatie. Er was ten opzichte van voorgaande jaren geen stijging meer te zien in de tijdsbesteding, tevredenheid en het aantal onderwerpen op de overlegagenda van raden. De enige uitzondering is dat het aandeel raadsleden dat scholing volgt wel nog licht doorsteeg.

Medezeggenschappers kregen er vele nieuwe taken bij. Daarom staan we in het onderzoek ook stil bij de begroting en de kwaliteitsafspraken waarover is afgesproken dat (centrale) raden hierbij betrokken worden.

Dit jaar zijn voor het eerst ook opleidingscommissies meegenomen in het onderzoek. Opleidingscommissies zijn sinds een paar jaar formeel een medezeggenschapsorgaan in het hoger onderwijs. Opleidingscommissies hebben erg andere onderwerpen op hun overlegagenda staan dan raden maar er zijn ook overeenkomsten. Zowel raden als opleidingscommissies zijn over het algemeen tevreden over de facilitering van hun werk door de instelling en het overleg met de bestuurder of opleidingsmanager. Wel ervaren ze niet per se veel invloed op de gang van zaken.

Zowel voor raden als opleidingscommissies geldt dat er veel verschillen zijn tussen leden onderling. Studenten en centrale raden zijn iets meer tevreden over bijvoorbeeld faciliteiten en de frequentie van het overleg met anderen dan het personeel en de decentrale raden. Tussen hbo en wo zijn er soms ook verschillen, maar er is geen eenduidig patroon te zien.

Benchmark

Met behulp van het onderzoek versturen we een benchmark naar geïnteresseerde raadsleden en opleidingscommissieleden. In de benchmark is een vergelijking te zien tussen de eigen instelling en het landelijke gemiddelde. Hiermee kunnen raden en opleidingscommissies het gesprek aangaan over medezeggenschap met hun bestuurder of opleidingsmanager.

Meer informatie

Marjolein Bomhof
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven