Michael Buynsters

De brede ontwikkelingsthema's kunst & cultuur en internationalisering in het onderwijs zijn bij Michael in goede handen. Zowel op werkgebied als in zijn vrije tijd is hij erg geïnteresseerd in deze onderwerpen en de verbinding daartussen.

Michael Buynsters studeerde aan de Universiteit Utrecht en heeft daar in 2012 cum laude zijn Master in Interculturele Communicatie behaald; een mix van taalwetenschappen, antropologie en sociologie. De titel van de studie alleen al sluit perfect aan op zijn expertises binnen Oberon. Michael studeerde af met een cultuur overstijgend onderzoek naar het aanpassingsproces van internationale studenten in samenwerking met een viertal Europese universiteiten.

Sinds 2014 heeft Michael bij Oberon onderzoeken en projecten uitgevoerd op de volgende thema's: kunst- en cultuureducatie, aansluiting onderwijs en zorg, internationalisering, onderwijsachterstandenbeleid, gelijke kansen en kindcentra.

Daarnaast is Michael per 1 september 2020 de landelijke coördinator van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. De Alliantie is in 2020 opgericht met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een landelijk netwerk dat bestaat uit verschillende landelijke zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstituten, lokale stichtingen, belangenvertegenwoordigers en natuurlijk jonge mantelzorgers zelf. Meer over zijn werk voor kinderen en jongeren die opgroeien met een zorgsituatie in hun directe omgeving lees je op www.strategischealliantiejongemantelzorg.nl 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven