Marjolein Bomhof

Onderwijskwaliteit, medezeggenschap en samenwerking zijn thema’s die in Marjoleins portefeuille vallen. Haar onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: Wat betekent het om goed onderwijs te geven? Hoe verloopt het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap in het bereiken van goed onderwijs? En hoe kan samenwerking vanuit het onderwijs met onder andere leerplicht, jeugdhulp en zorg nou echt meerwaarde bieden?

Marjolein studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht, met een focus op beleidsonderzoek. Tot 2015 begeleidde ze vanuit de British Council onderwijsinstellingen. Sinds 2015 werkt Marjolein bij Oberon als onderzoeker-adviseur. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken behoren tot haar expertisegebied, met een brede scope van primair tot en met hoger onderwijs.

Met haar analytische bril brengt ze de inhoud tot een volgend niveau. Veel van haar onderzoek is landelijk of regionaal, in opdracht van onder meer het ministerie van OCW, het ministerie van VWS, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en RMC-regio’s. Vraagstukken rondom passend onderwijs, voortijdig schoolverlaten, verbinding onderwijs-zorg en de wisselwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap vertaalt ze naar verdiepende onderzoeken en passende beleidsadviezen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven