Laurens Steerneman

Laurens richt zich op ondersteunen van scholen en gemeenten. Met als constante factor meer kansen voor kinderen en jongeren door ontwikkelen en implementeren van beleid. Door zijn ervaring weet hij onderwijs en gemeenten te verbinden voor het beste resultaat

Laurens studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en werkte daarna een aantal jaar in het basisonderwijs. Tegelijkertijd studeerde hij onderwijskunde in Leiden en ging hij aan de slag als projectleider brede schoolontwikkeling in Schiedam. Na deze overstap studeerde bij bestuurskunde in Leiden en werkte hij in verschillende functies bij de gemeenten Schiedam en Delft. Steeds in het brede sociaal domein, met onderwijsbeleid als constante factor.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven