Kyle van den Langenberg

Thema's als het lerarentekort, zij-instroom, kansenongelijkheid, passend onderwijs en voorschoolse educatie zijn bij Kyle in goede handen.

Kyle is sinds medio 2019 werkzaam bij Oberon. Tussen 2013 en 2019 heeft hij gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn bachelor Sociologie en master Onderwijswetenschappen heeft hij zich tijdens verschillende stages en scriptieonderzoeken beziggehouden met de thema’s inclusiviteit en (kansen)ongelijkheid. Tijdens zijn stage bij de Inspectie van het Onderwijs heeft hij veelvuldig rectoren van (vo en po) scholen over het onderwerp toegankelijkheid en kansenongelijkheid geïnterviewd, evenals ouders die aangesloten waren bij Stichting Leergeld.

Kyle heeft daarnaast verschillende interviewtrainingen gehad tijdens zijn master. Hij heeft meegedraaid in uiteenlopende instanties zoals de Inspectie van het Onderwijs, de Nederlandse Defensie Academie en Stichting Primair Onderwijs Venray. Bij Oberon werkt hij veel op thema’s als lerarentekort en zij-instromers, kansenongelijkheid, passend onderwijs en voorschoolse educatie. Ook werkt hij aan verschillende (VVE-)kwaliteitsmonitors.  

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven