Jorick Mijnans

Jorick Mijnans studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze jaren heeft hij binnen de master Politics and Society ervaring opgedaan in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, mede door een studentassistentschap binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. 

Voordat hij met deze studie begon heeft hij de lerarenopleiding Aardrijkskunde voltooid aan de Hogeschool Rotterdam en twee jaar lesgegeven aan middelbare scholieren van alle niveaus. Jorick werkt sinds medio 2020 bij Oberon als onderzoeker-adviseur.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven