Jesper Leferink

Passend onderwijs, gelijke kansen en schoolontwikkeling zijn thema’s die Jesper Leferink met veel interesse en enthousiasme volgt. Zijn analytisch vermogen en ervaring als leerkracht komen hierbij goed van pas.

Voorafgaand aan zijn huidige functie als onderzoeker is Jesper drie jaar werkzaam geweest als leerkracht in het primair onderwijs. Hierin heeft hij op diverse scholen ervaring opgedaan in de implementatie van onderwijs en onderwijsonderzoek. In 2020 startte Jesper met de master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Hierin heeft hij kennis opgedaan over het evalueren en verbeteren van online leerprocessen en -omgevingen, effectieve onderwijsinterventies en succesvol innoveren in het onderwijs. Komend jaar verwacht Jesper af te studeren middels onderzoek dat plaatsvindt binnen Oberon.

Jesper is momenteel met name betrokken bij kwalitatief onderzoek voor verschillende opdrachtgevers, waaronder onderwijsinstellingen, gemeenten en het ministerie van OCW. Daarin monitort hij vraagstukken zoals onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen en flexibilisering van onderwijs.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven