Demi de Ridder

Demi is expert op het gebied van data visualisatie en machine learning. Na de pabo heeft zij haar Master in Educational Sciences behaald en richt zich nu in haar werk bij Oberon op innovatieve data-verzameling, -analyse en -visualisatie 

In 2021 behaalde Demi haar Master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht met predicaat cum laude. Haar Master Thesis naar de effecten van gamification op behavioural engagement in een online leeromgeving, door middel van meerdere log data analyses, werd genomineerd voor de scriptieprijs van de opleiding. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in kwantitatieve data analyse, data visualisatie en machine learning.

Eerder rondde Demi de pabo (Marnix Academie te Utrecht) af, waarnaar zij van 2017 tot 2019 werkzaam was als leerkracht in het Rotterdamse basisonderwijs. Hierdoor is zij goed in staat om een koppeling te maken tussen de alledaagse praktijk van het onderwijs en beschikbare onderwijsdata, en kan zij hier waardevolle conclusies uit trekken.

Sinds 2021 is Demi werkzaam bij Oberon, nadat zij hier haar Master stage afrondde. Tijdens haar stage werkte Demi mee aan monitoronderzoek naar leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs, waarbij zij o.a. een interactief dashboard maakte om deze stromen te visualiseren. Op dit moment werkt Demi mee aan projecten rondom hoogbegaafdheid, leesbevordering en kansengelijkheid. Daarnaast fungeert Demi als data-analist voor diverse projecten aan datavisualisatie en dataverzameling vanuit verschillende open-data bronnen of andere grote datasets.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven