AnneLuc van der Vegt

Anne Luc van der Vegt heeft een zeer ruime ervaring als onderwijsonderzoeker. Sinds 2010 is hij projectleider bij Oberon

Daarvoor was hij onderzoeken bij de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Leiden en bij enkele bureaus voor beleidsonderzoek.

Belangrijke onderzoeksthema’s: onderwijskansenbeleid, passend onderwijs, toetsen en examinering, overgangen in de schoolloopbaan, onderwijsinnovatie. Bij Oberon heeft Anne Luc verscheidene langlopende onderzoeken geleid naar vernieuwingen in het onderwijs. Voorbeelden zijn het onderzoek naar Startgroepen voor peuters (2012-2015), de monitor Regelluwe scholen (2015-2020) en de monitor  10-14 onderwijs (2017-2020).  

Naast zijn werkzaamheden als projectleider is Anne Luc werkzaam bij de Kennisrotonde van NRO, kennismakelaar en reviewer.  Voor Kennisrotonde/NRO heeft hij verschillende overzichtsstudies, reviews en thematische overzichten geschreven. 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven